Adresa: Str. George Coșbuc, Nr.1, Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500
Tel: 0255 540 822 / Email: Secretariat@LiceulClisuraDunarii.ro

Vă salutăm! Instituția noastră se apropie de 60 de ani de când a fost înființată!

În anul 1966, s-a înfiinţat  la Moldova Nouă Şcoală Profesională pe lângă I.P.E.G. Bucureşti, secţia Moldova Nouă.

În 1970, Şcoala Profesională a trecut sub tutela Intreprinderii Miniere Moldova Nouă.

Începând din anul 1975, a luat fiinţă Grupul Şcolar Industrial Minier, format din Şcoala Profesională şi Liceul Industrial Minier, unitate de şcolarizare sub tutela Ministerului Minelor, cu scopul de a furniza forţă de muncă calificată  pentru Intreprinderea minieră aflată în zona Moldova Nouă.

Beneficiind de o dotare modernă la acea vreme şi spaţii adecvate, a devenit în scurt timp şcoala-etalon a Ministerului Minelor, fiind implicată în acţiuni de perfecţionare şi specializare organizate de Departamentul minier (schimburi de experienţă naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice).

Din anul 1977, Grupul Şcolar Industrial Minier preia şi Liceul Teoretic, ce își are rădăcinile în Școala Medie de Cultură Generală, înființată în 1956. În anul 1980 se înfiinţează Şcoala de maiştri, pe lângă Grupul Şcolar Industrial Minier, sub tutela Ministerului Minelor

Din anul 1991, Grupul Şcolar Industrial trece sub tutela Inspectoratului judeţean Caraş – Severin sub denumirea Liceul Industrial Moldova Nouă. În anul 2000, după unirea cu Şcoala Generală Nr. 4, devine cea mai mare unitate şcolară din judeţ, sub denumirea Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă.

Rezultatele acumulate, au condus-o printre şcolile fruntaşe ale judeţului Caraş-Severin.

Calificări

Fiind singura institutie de învaățământ tehnic din zonă, Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” pregătește absolvenți în mai multe specialităţi şi meserii. Deşi profilele ramân aceleași, specializările alternează sau se modifică periodic pentru a fi evitată suprasaturarea pieței forței de muncă în anumite domenii de activitate.

 

La Liceul tehnologic calificările sunt potrivit cerinţelor locale ţinându-se seama tototdată şi de priorităţile regiunii de dezvoltare privind asigurarea unei suprastructuri pentru o dezvoltare durabilă.

 

În acest sens s-au stabilit următoarele calificări: la  invatamantul liceal filiera teoretică specializările matematică – informatică, filologie și ştiinţe ale naturii iar la filiera tehnologică calificări din domeniile: mecanică, electromecanică, electric, protecția mediului, instalaţii şi lucrări publice. Elevii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în atelierele şcoală iar practica comasată la agenții economici.

Şcoala dezvoltă parteneriate bune  cu agenții economici din oraşul Moldova Nouă, parteneriate ce vizează formarea profesională în condiții concrete de muncă şi contribuie la orientarea carierei tinerilor. Agenții economici din domeniul mecanic sunt tot mai interesați de recrutarea forței de muncă tinere, din rândul absolvenților școlii noastre care au efectuat stagiile practice în respectivele unităţi.

 

Pentru anul şcolar 2010-2011 echipa managerială împreună cu CEAC din şcoală a obţinut autorizaţiea de funcţionare provizorie pentru o clasă profil resurse naturale şi protecţia mediului/ calificarea tehnician ecolog şi protecţia calității mediului.

Începând cu anul şcolar 2013-2014 a fost obţinută autorizaţia de funcţionare provizorie pentru învăţământul Postliceal/nivel 5, pentru domeniul Mecanică, calificările profesionale: “Tehnician tehnolog mecanic, “Tehnician proiectant în construcţia de maşini”, iar în domeniul Transporturi, pentru calificările profesionale: “Tehnician diagnostic auto”, “Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale”.

 

Începând cu anul școlar 2020-2021 avem prima clasă de învățământ dual, domeniul: Servicii/ Turism și alimentație, Nivel 3, următoarele calificări: Ospătar-chelner, vânzător în unități de alimentație și Lucrător hotelier.

 

Începând cu anul școlar 2021-2022 avem prima clasă de învățământ liceal, domeniul: Servicii/Turism.

Curriculum

În alegerea şi proiectarea CDȘ-urilor şi CDL-urilor au fost luate în calcul următoarelor aspecte:

  • resursele umane și materiale de care dispune scoala ;
  • formarea profesională şi valorificarea resurselor locale în contextul dezvoltării durabile;
  • dezvoltarea unor aptitudini care să permită împlinirea în plan profesional şi integrarea  în contextul socio-economic al zonei;

Alegerea şi proiectarea CDL-urilor s-a făcut în concordanţă cu specificul meseriei şi în parteneriat cu agenții economici.

Realizări cu care ne mândrim!

61

NR. DE CLASE

1315

NR. DE ELEVI

36

CONCURSURI 2021 - 2022

57

DE ANI!

01. Localizare

Localitatea Moldova Nouă se află în partea de sud a judeţului Caraş- Severin, în Sud-Vestul României, fiind unul din cele două porturi principale ale Dunării, în sectorul Baziaş – Orşova. Oraşul se întinde pe o suprafaţă de peste 14.600 ha, cu o structură geologică ce aparţine Munţilor Locvei-Gorganul. Oraşul este un cunoscut centru minier încă de pe vremea romanilor. Are în componenţă patru localităţi: Moldova Nouă, Măceşti, Moldova Veche şi Moldoviţa.

02. Denumire

Începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţii noastre şcolare i s-a atribuit numele de Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova Nouă, în urma HCL nr. 47/18.04.2012. Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova Nouă este cea mai mare unitate de învăţământ din Clisura Dunării, fiind situat în zona centrală (în centrul nou al orașului).

03. Acoperire

Unitatea noastră de învăţământ școlarizeaza elevi din orașul Moldova Nouă și din toate localitățile din Clisura Dunării, datorită faptului că este singura unitate școlară de învăţământ liceal din zonă. Elevii din alte localități fac naveta zilnic ori stau în gazda. Aceştia se deplasează la scoala cu mijloace de transport în comun, pentru elevii ciclului gimnazial din Măceşti şi Moldoviţa transportul se realizează cu microbuzele şcolare.

04. Tipul Instituției

Liceul Tehnologic “Clisura Dunării“ Moldova Nouă este o unitate şcolară pentru învatamânt de masă, finanțat din resurse publice, adoptând sistemul traditional de învățământ la forma de învățământ de zi, dar şi sistemul alternativ Step by step, începând cu anul şcolar 2009-2010.